linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-06-26-439/19
Posušje, 15.03.2019. godine

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama  ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke ", br. 8/13 i 11/17) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br: 24/17 i 14/18), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Sektor vodnog gospodarstva

Temeljem članka 2. i 3. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019.godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje


J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva

Opširnije...

JAVNI POZIV za dodjelu u zakup Sportsko-gospodarskog lovišta ,,Kravica"

Javni poziv možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.

Na temelju članka 7. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/18 i ____), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za odabir korisnika sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke obavještava poduzetnike, koji su registrirani  na području Županije Zapadnohercegovačke, da je raspisan Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja  malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.

Opširnije...