linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI UZGOJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA


Broj: 05-06-26-2299-4/14
Posušje, 27.01.2015. godine

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama  ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke ", br. 8/13) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br: 9/14), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-06-26-1617-2/14
Posušje, 22.08.2014. godine

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama  ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke ", br. 8/13) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br: 9/14), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Sektor vodnog gospodarstva

Temeljem članka 34. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu, a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 02/14) i Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-352-1/14-83, Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu Ministarstvo), objavljujeJ A V N I  P O Z I V
za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje
projekata vodnog gospodarstva

Opširnije...

NAPUTAK - ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVITKU

Na temelju članka 21. i članka 37. stavak 2. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi  i ruralnom razvitku ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 8/12 ), Ministar gospodarstva  d o n o s i


NAPUTAK - ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVITKU

Opširnije...