linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji namjeravaju ostvariti pravo na županijske novčane potpore  za 2018. godinu za uzgoj muznih krava,  držanje pčelinjih društava, proizvodnju povrća  i proizvodnju u plastenicima/staklenicima,  kako su obvezni prijaviti proizvodnju Ministarstvu  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ili  Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke u slijedećem roku:

Opširnije...

NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI

Na temelju članka 21. i članka 37. stavak (2) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi  i ruralnom razvitku ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 8/12, 20/13 i 5/17), članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 9/06) i članka 5. stavak (3) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava  „Tekući prijenosi za novčane potpore  u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu“  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/17), uz Suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,  d o n o s iNAPUTAK
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI

Opširnije...

Obavijest

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji nisu prijavili proizvodnju povrća, uzgoj muznih krava i držanje pčelinjih društava do 29.04.2017. godine, kako istu mogu prijaviti Ministarstvu  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke odnosno  Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke  do 19.05.2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 682-162; 831-063 i 702-494.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače koji namjeravaju ostvariti pravo na županijske novčane potpore za 2017. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

Broj: 05-06-24-465/17
Posušje, 06.04.2017. godine                                   

 

Predmet:  Obavijest

Opširnije...

ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava ,,Tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu" utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godine

Odluku možete preuzeti sa sljedeće poveznice
 
 
 
NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI možete preuzeti sa sljedeće poveznice