linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izrada Nacrta Zakona o javnim cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Trenutno u našem sektoru je aktualna izrada Nacrta Zakona o javnim cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a zatim nakon njegova usvajanja izrada pratećih Pravilnika, Uredbi i Naputaka, kao što su: Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta, Pravilnik o održavanju javnih cesta, Pravilnik za utvrđivanje prekomjernog  korištenja javnih cesta, Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste, 

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza, Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama, Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta, Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i uporabu autobusnih stajališta, Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste, Uredba o visini naknade za izvanredni prijevoz i Naputak za jedinstveni način obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na financiranje javnih cesta