linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji namjeravaju ostvariti pravo na federalne novčane potpore  za 2015. godinu da su obvezni prijaviti plan proizvodnje Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke najkasnije do 15.11.2014. godine.

Rok za prijavu plana proizvodnje za županijske novčane potpore je 15.12.2014. godine.
Proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje neće moći ostvariti pravo na novčane potpore.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 682-162.

Opširnije...

Obračun isplaćenih novčanih potpora za proizvodnju povrća u sviježem stanju za 2012 godinu

Klikom na sljedeću poveznicu možete vidjeti obračun isplaćenih novčanih potpora za proizvodnju povrća u sviježem stanju za 2012 godinu


www.mg-zzh.com/images/dokumenti/popis poticaja 2012.pdf

Obračun isplaćenih novčanih potpora za držanje pčelinjih društava za 2012. godinu

Klikom na sljedeću poveznicu možete vidjeti obračun isplaćenih novčanih potpora za držanje pčelinjih društava za 2012 godinu


www.mg-zzh.com/images/dokumenti/Poticaje pcele 2012.pdf

O B A V I J E S T: O ZAVRŠENOM NATJEČAJU ZA DODJELU KOCESIJE

PO  ZAVRŠENOM  NATJEČAJU  ZA DODJELU KOCESIJE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA ISTRAŽNOM PROSTORU „BOSILJNA“ U OPĆINI POSUŠJE
 
SUKLADNO KRITERIJIMA IZVRŠENO JE BODOVANJE
 
UKUPAN BROJ BODOVA
 
„LAGER“ d.o.o. POSUŠJE   - 93,72
„DRAVEL“ d.o.o.. POSUŠJE   - 49,06
„MINERALNE SIROVINE“ d.o.o. POSUŠJE - 46,09
Opširnije...

Nacrt zakona o šumama

OBRAZLOŽENJE ZAKONA O ŠUMAMA

I. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama  članka 15. i članka 26. točka e. Ustava Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03, 10/04 i 17/11).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE  ZAKONA

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući po zahtjevu Saveza općina i gradova Federacije BiH, za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi Zakona o šumama, na sjednici održanoj 14.travnja 2009. godine, donio je presudu broj U-26/08 (“Službene novine Federacije BiH“, broj 36/09) kojom se utvrđuje da je Zakonom o šumama (“Službene novine Federacije BiH“, br. 20/02, 29/03 i 37/04) povrijeđeno pravo općine na lokalnu samoupravu u kojoj je utvrđeno da se isti mogao primjenjivati do 27.11.2009. godine.
Nakon, što po Presudi Ustavnog suda Federacije BiH nije usaglašen Zakon o šumama, niti je doneseno novo zakonsko rješenje za ovo područje, Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 23. prosinca  2009. godine, donijela je Uredbu o šumama  (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09).

Opširnije...