linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nacrt zakona o šumama

OBRAZLOŽENJE ZAKONA O ŠUMAMA

I. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama  članka 15. i članka 26. točka e. Ustava Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03, 10/04 i 17/11).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE  ZAKONA

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući po zahtjevu Saveza općina i gradova Federacije BiH, za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi Zakona o šumama, na sjednici održanoj 14.travnja 2009. godine, donio je presudu broj U-26/08 (“Službene novine Federacije BiH“, broj 36/09) kojom se utvrđuje da je Zakonom o šumama (“Službene novine Federacije BiH“, br. 20/02, 29/03 i 37/04) povrijeđeno pravo općine na lokalnu samoupravu u kojoj je utvrđeno da se isti mogao primjenjivati do 27.11.2009. godine.
Nakon, što po Presudi Ustavnog suda Federacije BiH nije usaglašen Zakon o šumama, niti je doneseno novo zakonsko rješenje za ovo područje, Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 23. prosinca  2009. godine, donijela je Uredbu o šumama  (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09).

Opširnije...

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima povrća koji planiraju proizvodnju u 2013. g.

Obavještavaju se klijenti koji namjeravaju ostvariti pravo na Županijske novčane potpore  za proizvodnju povrća u svježem stanju za 2013. godinu a koji će zasaditi minimalno 10 duluma povrća, obvezni su prijaviti proizvodnju Zavodu za poljoprivredu u Širokom Brijegu  do 01.03.2013. godine.


Klijenti su  uz prijavu dužni priložiti posjedovni list ili kopiju katastarskog plana  ili neki drugi dokument kojim se dokazuje pravo na korištenje zemljišta.

Opširnije...

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima za prijavu plana prioizvodnje za 2013. godinu

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji namjeravaju ostvariti pravo na Županijske novčane potpore  za 2013. godinu da su obvezni prijaviti plan proizvodnje Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke najkasnije do 15.12.2012. godine.

Opširnije...

DRUGA SJEDNICA PROJEKTNOG TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVITKA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

U Posušju je 22. listopada 2012. godine, s početkom u 11 sati, održana druga Sjednica Projektnog tima za izradu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici su nazočili imenovani članovi Projektnog tima, partneri ovog projekta članovi UNDP-a/ILDP-a BiH, te mnogobrojni zainteresirani gosti.
Gosp. Miroslav Ramljak, predsjednik Savjeta za izradu Prostornog plana ŽZH, prezentirao je „prednacrt“ Prostornog plana ŽZH. Posebno je istaknuo dijelove „prednacrta“ koji su od iznimne važnosti i uskoj povezanosti sa Strategijom razvitka ŽZH.

Opširnije...

Potpisan Sporazum o suradnji između Vlade ŽZH i UNDP-a BiH

U sjedištu Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 20. rujna 2012. godine  u Širokom Brijegu, potpisan je Sporazum o suradnji između Vlade ŽZH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP-a) za BiH. Sporazum su potpisali predsjednik Vlade ŽZH  Zdenko Ćosić i  zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a za BiH Zahira Virani. Ovim Sporazumom preciziraju se obveze u procesu izrade i praćenja provedbe Strateškog plana razvoja ŽZH za period od 2012. do 2020. godine kojim će se osigurati poboljšanje uvjeta života građana i lokalnih zajednica u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Opširnije...