linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zaključak vlade za izdvajanje proračunskih sredstava za objekte vodnog gospodarstva

Zaključkom Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-937/11-6 od 25. kolovoza 2011. godine o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2011. godinu, planirani su „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ u iznosu od 100.000,00 (slovima: stotinu tisuća) KM.

Opširnije...

Izrađen je Nacrt zakona o vodama Županije Zapadnohercegovačke koji je proslijeđen općinama na doradu i usuglašavanje

Sukladno Članku 222. Zakona o vodama FBiH („Službene novine FBiH, broj 70/06) predviđena je izrada županijskog Zakona o vodama kojim će se regulirati ustroj i način vršenja poslova koji su Federalnim zakonom stavljeni u nadležnost županija.
Izrađen je Nacrt zakona o vodama Županije Zapadnohercegovačke koji je proslijeđen općinama na doradu i usuglašavanje.

Opširnije...

Izrada novog Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku

U Ministarstvu gospodarstva – sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je aktualno donošenje novog Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku. Izradi novog  Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku se pristupilo kako bi se mogle provesti odredbe iz Sporazuma o pristupanju u Svjetsku trgovinsku organizaciju – WTO

Opširnije...

Odjeljenje za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj

Odjeljenje za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj u okviru svojih redovitih aktivnosti radi na usklađivanju i revidiranju projekata za razvoj koje utvrđuje u suradnji sa općinama, ministarstvima, ostalim ustanovama i institucijama u ŽZH, te iste po usvajanju od strane Vlade ŽZH,  sukladno Uredbi, odnosno po propisanoj proceduri i metodologiji kandidira za Program  javnih investicija F BiH. Odjeljenje prati provedbu odobrenih projekata kao i stupanj njihove realizacije.
Odjeljenje je iniciralo i predložilo Vladi ŽZH da donese Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja ŽZH, kao ključnog i strateškog dokumenta bitnog za razvoj županije.

Opširnije...

Izdavanje rješenja za ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije tj. vjetra i sunca sukladno Uredbi o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

U sektoru energetike, industrije i rudarstva aktualno je izdavanje rješenja za ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije tj. vjetra i sunca sukladno Uredbi o korištenju obnovljivih izvora energije i  kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/10).
Korištenje obnovljivih izvora energije aktualno je  u ovom trenutku i iz razloga što je tendencija Međunarodne zajednice da se poveća udio obnovljivih izvora energije za 20 % u ukupnom energetskom smislu do 2020. godine.
Ispitivanje potencijala OIE vrši se na temelju planova razvoja energetskog sektora  kao i inicijativu potencijalnih investitora, ukoliko posjeduje potrebnu dokumentaciju (dozvole, odobrenja, suglasnosti i dr.) propisanu zakonima i drugim propisima koji reguliraju prostorno planiranje i građenje, korištenje zemljišta, voda, zaštitu voda i procjenu utjecaja na okoliš.

Opširnije...