linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poljoprivreda slika

Odjel poljoprivrede

Š E F   O D J E L A:

 


Odsjek za poljoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: • praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • praćenje stanja u oblasti  poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • sudjelovanje u izradi naputaka i stručnih mišljenja za primjenu propisa iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • poduzimanje mjera za zaštitu i poboljšanje poljoprivrede, voćarstva i stočarstva,
 • vođenje registra prikupljenih podataka,
 • unapređivanje primarne poljoprivredne proizvodnje i primjenjivanje znanstvenih dostignuća iz tih oblasti,
 • obavljanje poslova koji se odnose na ostvarivanje prava na novčane poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
 • sudjelovanje s drugim tijelima, odgovarajućim organizacijama i zajednicama u izradi prijedloga mjera zemljišne politike,
 • davanje stručnih uputa i stručne pomoći općinskim službama za upravu u okviru svojeg djelokruga,
 • praćenje stanja organiziranosti iz oblasti veterinarstva i izvršavanje zadataka u zdravstvenoj zaštiti životinja,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,