linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Razvoj slika

Sektor razvoja, pravnih i općih poslova

P O M O Ć N I K   M I N I S T R A:

 


Sektor razvoja, pravnih i općih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: • koordiniranje i priprema razvojne strategije županije,
 • koordiniranje u procesu identificiranja, formuliranja i utvrđuje prioritetne programe i projekte u županiji, na temelju metodologije, koju uz suglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija,
 • dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u, u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija,
 • praćenje i izvješćivanje o implementiranju projekata na razini županije i općine na temelju metodologije koju uz suglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija,
 • upravno rješavanje,
 • izrada naputaka i stručnih mišljenja za primjenu propisa iz djelokruga sektora,
 • izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa, te obavljanje drugih kadrovskih poslova,
 • obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja i drugih administrativno-tehničkih poslova,
 • obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova, knjigovodstvenih i blagajničkih poslova,
 • poslovi ugostiteljstva, održavanja čistoće, kurirski poslovi i drugi pomoćno-tehnički poslovi,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,