linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za pravne i kadrovske poslove

Š E F   O D J E L A:
Kata Dragoja, dipl. iur.   Kontaktiraj

 

 

Odsjek  za pravne i  kadrovske  poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 

  • sudjelovanje u izradi zakona, uredbi i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva,
  • sudjelovanje u izradi naputaka i stručnih mišljenja za primjenu propisa iz djelokruga Ministarstva,
  • izrada općih akata iz djelokruga Odsjeka,
  • izrada nacrta rješenja koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti djelatnika Ministarstva iz radnog odnosa, te obavljanje drugih kadrovskih poslova,
  • vođenje matičnih knjiga, dosjea djelatnika i drugih evidencija iz područja radnih odnosa,
  • obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja i drugih administrativno-tehničkih poslova,
  • organiziranje administrativnih poslova, poslova tipkanja, umnožavanja i slaganja materijala,
  • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,