linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ustroj ŽZH

Službeni naziv Županije je Županija Zapadnohercegovačka. Prvi članak Ustava Županije Zapadnohercegovačke kaže: „Županija Zapadnohercegovačka ( u daljnjem tekstu Županija) je federalna jedinica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Federacija).

Županija može sklapati i međunarodne ugovore uz prethodnu suglasnost Parlamenta Federacije i Parlamentarne Skupštine BiH, osim onih sporazuma za koje po zakonu nije potrebna suglasnost.

 

Zakonodavnu vlastu u Županiji Zapadnohercegovačkoj obavlja Skupština Županije.

Skupština Županije je jednodomna i ima 23 zastupnika.

Mandat zastupnika traje četiri godine

 

Skupština Županije:

 • priprema i donosi Ustav Županije
 • odobrava imenovanje Vladu Županije
 • bira suce Županijskog suda
 • utvrđuje nadležnosti Županijskog i općinskih sudova
 • donosi proračun Županije
 • donosi poslovnik o radu Skupštine
 • bira predsjednika i dopredsjednika Skupštine
 • bira zastupnike  Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije itd.

 

Izvršnu vlast u Županiji obavlja Vlada Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada Županije sastoji se od predsjednika Vlade, 2 dopredsjednika iz reda ministara i ministara kao članova Vlade. Ministri su za svoj rad odgovorni predsjedniku Vlade i Skupštini, a predsjednik Vlade je odgovoran Skupštini Županije.

 

Vlada Županije Zapadnohercegovačke ima osam ministarstava i to:

 • Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Ministarstvo prosvijete, znanosti kulture i športa
 • Ministarstvo financija
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi
 • Ministarstvo hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
 • Ministarstvo gospodarstva
 • Ministarstvo prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša

 

Samostalne županijske uprave su:

 • Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
 • Županijski arhiv
 • Uprava civilne zaštite
 • Uprava za inspekcijske poslove
 • Uprava za ceste
 • Zavod za prostorno planiranje
 • Zavod za zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine

 

Vlada Županije:

 • provodi županijsku politiku,
 • predlaže i provodi županijske zakone
 • priprema prijedlog proračuna Županije itd.

 

Lokalna samouprava ostvaruje se u općinama i gradovima kao teritorijalnim jedinicama lokalne samouprave.

 

Općine u prvom redu:

 • stvaraju i razvijaju materijalne uvjete za život i rad općih i zajedničkih potreba i interesa pučanstva
 • upravlja javnim dobrima lokalnog značaja
 • osigurava financiranje općih i zajedničkih potreba iz nadležnosti općine
 • osigurava opće uvjete opskrbe građana
 • obavlja uslužne djelatnosti za građane
 • izgrađuje i održava infrastrukturu lokalnog karaktera ( ceste, vodovod, kanalizacija itd)

Općina i grad imaju statut. Statut općine i grada mora biti usklađen s Ustavom Županije i Federacije.

Svaka općina imaju općinsko vijeće. Gradovi imaju gradsko vijeće.

Općinsko vijeće  ne može imati manje od 15 niti više od 31 člana. Općinska vijeća u Županiji Zapadnohercegovačkoj imaju po 25 članova (vijećnika).

Mandat vijećnika traje četiri godine.

 

Općinsko vijeće:

 • priprema i donosi statut općine
 • bira predsjednika općinskog vijeća
 • prihvaća proračun općine itd.

 

Gradsko vijeće:

 • priprema i donosi statut grada
 • donosi proračun grada itd.

Svaka  općina ima načelnika, a grad ima gradonačelnika.

Načelnik i gradonačelnik se bira izravno na lokalnim izborima.

 

Općinski načelnik:

 • postavlja i smjenjuje općinske dužnosnike
 • provodi općinsku politiku
 • rukovodi radom općinskih službi
 • skrbi o ustroju lokalne uprave i samouprave i njezinom radu
 • podnosi izvješća općinskom vijeću i javnosti o provođenju i izvršenju općinske politike i svojim aktivnostima
 • priprema prijedloge koje razmatra općinsko vijeće itd.

 

Gradonačelnik:

 • imenuje i razrješava gradske dužnosnike
 • provodi gradske politike
 • rukovodi radom gradski službi i gradskih dužnosnika
 • priprema prijedloge koje razmatra gradsko vijeće.